מחזור מתכות הוא התהליך והאמצעי שבעזרתו ניתן להשתמש במתכות שימוש חוזר, מיחזור מתכות חדר בשנים האחרונות יותר ויותר לעולם המסחרי שלנו, המחסור המתמשך במתכות המיוצרות מברזל המגיע ממכרות ברזל, הביא לצורך אמיתי במחזור מתכות . מתכות הן מוצר שתהליך הייצור שלו משאיר אחריו זיהום סביבתי גדול ביחס לתוצר הסופי ולכן במדינות רבות היום בעולם נאכפים.. read more →