חברת גאיה מחזור

מיחזור פסולת אלקטרונית – מה אומר החוק?

בשנת 2012 חוקק חוק פסולת אלקטרונית במטרה לצמצם את ההשלכה של פסולת זו לאתרי הטמנה רגילים והעברה של כמה שיותר ממנה למפעלי מיחזור ייעודיים. החוק חוקק מתוך הבנה כי רק כך ניתן למזער את הסיכון לזיהום כדור הארץ והפגיעה בבריאות הציבור. מהם עיקרי החוק? מייד תבינו.

יבואנים ויצרנים

על אוכלוסייה זו מוטל עיקר הנטל בכל מה שקשור למיחזור פסולת אלקטרונית. החוק אומר כי על כל יבואן ויצרן של מוצרי אלקטרוניקה להתקשר עם גוף יישום מוכר (חברת מיחזור המאושרת לכך על ידי המדינה) ולדאוג לשליחה למיחזור של עד 50% מסך כל המוצרים שייצר או ייבא, כאשר לכל מוצר נקבעים אחוזים ייעודיים בכל שנה. זו הסיבה מדוע יבואנים וספקים של מוצרי אלקטרוניקה מוכנים לפנות את המכשירים הישנים מבית הלקוחות ללא עלות ומציבים פחים לאיסוף סוללות ברחבי מתחמי עסקים גדולים. הם פשוט עושים את כל שניתן על מנת לעמוד ביעדים שנקבעו עבורם.

מי שלא יבצע מיחזור פסולת אלקטרונית על פי תנאי החוק ולא יעמוד ביעדים, ינקטו כנגדו סנקציות שונות על ידי המדינה (עד לכדי ביטול רישיון היבואן), כאשר אי ניהול רישום מלא ומפורט או התקשרות עם חברת מיחזור שהיא לא גוף יישום מוכר, עלולים לגרור קנסות כבדים ואף מאסר בפועל של עד חצי שנה. פירוט מלא של ההפרות והעונשים מצוי ב-"חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012".

מקומות עבודה, בתי עסק ומוסדות

במקומות עבודה, בתי עסק ומוסדות קיימת החובה להציב פחים לאיסוף פסולת אלקטרונית על מנת לוודא כי היא אינה מוצאת את עצמה מושלכת יחד עם פסולת רגילה כגון פסולת אורגנית, פסולת נייר וכו'. גופים אלו קרויים על ידי החוק כ- "מחזיקים בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית" והם חייבים להתקשר עם גוף יישום מוכר שדואג להם לאותם הפחים ואף מפנה אותם באופן שוטף למרכזי מיחזור שמאושרים לכך על פי חוק.

עיריות ורשויות מקומיות

גופים אלו מכונים על ידי החוק כ- "אחראים לפינוי פסולת" ועל כן גם עליהם חלות הוראות מפורטות הקשורות בהליכי מיחזור פסולת אלקטרונית. על פי החוק, עיריות ורשויות מקומיות חייבות להקים כמה שיותר מוקדים להשלכה ואיסוף של פסולת אלקטרונית. עליהן לקדם את הנושא במדיות השונות ולהאיץ גם שירותים נוספים, כגון איסוף מכשירים כבדים מבתי התושבים וכו'.

ומה לגבי הציבור הרחב?

ובכן, גם עליו חל איסור להשליך פסולת אלקטרונית במקום שאינו מיועד לכך, כל עוד הקימה הרשות המקומית מתחם מסודר עבור פסולת זו. כמו כן, לפי החוק מותר לכל אדם למסור מכשירי אלקטרוניקה ישנים בחזרה למשווקים.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן